De fiscus op bezoek, bent u er klaar voor? Tips, tricks & best practices

Graag nodigen Eunomia en avixi sociaal verzekeringsfonds u uit voor een seminarie met als spreker Mr. Liesbeth Saelen en Mr. Julie Engelen, advocaten bij Deloitte Legal en gespecialiseerd in het beslechten van fiscale geschillen.

Praktische informatie

Datum 07 december 2023
Tijdstip 10:00 - 12:00
Locatie Kasteel Tivoli
Antwerpsesteenweg 92, Mechelen
Max. deelnemers 80
{$msgOpleidingVoorbij}

De ‘fiscale visitatie’, waarbij de fiscus – vaak onaangekondigd – ter plaatse komt bij de belastingplichtige is één van de meest verregaande onderzoeksmaatregelen in het kader van een fiscaal onderzoek. Als adviseur is een goede kennis van de rechten en plichten van de belastingplichtige in dat kader een must om de rechten van uw cliënt te vrijwaren en een fiscale visitatie mee in goede banen te kunnen leiden.

Aan de hand van actuele casussen uit de rechtspraak, zullen Mr. Liesbeth Saelen en Mr. Julie Engelen een hele reeks praktische vragen beantwoorden, zoals:

⦁    Wanneer kan de fiscus overgaan tot fiscale visitatie? Moet men vooraf verwittigen? Hoe verhoudt het fiscaal visitatierecht zich tot het boekenonderzoek van artikel 315 WIB92 waaraan de belastingplichtige zijn medewerking moet verlenen?
⦁    Is de aanwezigheid van de belastingplichtige vereist? Dient de belastingplichtige altijd vrije toegang voor de fiscale visitatie te verlenen?
⦁    Heeft de fiscus in dat kader dezelfde bevoegdheden als de politie bij een huiszoeking?
⦁    Mag de fiscus kasten en lades openen? Kan de fiscus documenten meenemen? Kan de fiscus een volledige kopie nemen van de bestanden op de computer van de belastingplichtige?
⦁    Mag de fiscus dwang uitoefenen?
⦁    Mag de fiscus de privélokalen betreden? Onder welke voorwaarden?
⦁    Wat is de impact van zogenaamde MOTEM’s?
⦁    Hoe kan men zich voorbereiden op een fiscale visitatie?

Doorheen dit twee uur durende seminarie, zullen Mr. Liesbeth Saelen en Mr. Julie Engelen tips, tricks en best practices met u delen zodat u na deze opleiding beschikt over de nodige bagage om uw cliënten verder bij te staan.

Na het seminarie is er om 12u00 een broodjeslunch voorzien.