Basisprincipes van de anti-witwasregelgeving voor cijferberoepers

Graag nodigen Eunomia en avixi sociaal verzekeringsfonds u uit voor een seminarie met als spreker Mr. Liesbeth Saelen, advocaat bij Deloitte Legal en gespecialiseerd in de (anti-) witwasproblematiek.

Praktische informatie

Datum 15 december 2022
Tijdstip 10:00 - 12:00
Locatie Kasteel Tivoli
Antwerpsesteenweg 92
2800 Mechelen
Max. deelnemers 80
Prijs € 0.00 voor aanbrengers
€ 60.50 voor niet-aanbrengers

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering blijft razend actueel. De kranten berichten regelmatig over financiële instellingen die hun anti-witwasbeleid niet voldoende op punt hebben. Het blijft evenwel geen aangelegenheid van financiële instellingen alleen. Ook cijferberoepers vallen binnen het toepassingsgebied van de anti-witwaswet van 18 september 2017 en moeten zich op een passende manier organiseren om de risico’s op vlak van witwassen en terrorismefinanciering zo veel als mogelijk te beperken.

Dit seminarie heeft tot doel om u een praktisch overzicht te bieden van de verplichtingen waaraan cijferberoepers moeten voldoen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering en biedt u de nodige handvaten om het anti-witwasbeleid binnen uw kantoor toe te passen. Daarbij komt ook de handleiding interne procedures van het ITAA, die eind vorig jaar nog een update kreeg in navolging van de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2020 ter omzetting van de vijfde anti-witwasrichtlijn, aan bod.

Na het seminarie is er om 12u00 een broodjeslunch voorzien.

Inschrijven

Schrijf je in voor het evenement.

Inschrijven